Rozlomity klub Košice

miesto kde to naozaj žije lezením , don't stop climbing

    Informácie o lezeckej stene: LEZECKÁ STENA ROZLOMITY
    Facebook profil lezeckej steny: FACEBOOK LEZECKÁ STENA ROZLOMITY
    NOVÝ ESHOP - lezecký obchod: ESHOP ROZLOMITY SPORT

Lezecké oblasti

   

Zoznam a sprievodcovia lezeckých oblastí v ktorých sa najčastejšie pohybujeme, lezieme, oddychujeme a ktoré sa nachádzajú v blízkosti Košíc. (Kliknutím na názov oblasti sa zobrazia ďalšie informácie)

  • Rozlomity – naša domovská oblasť (80 ciest)

  • Zádielská dolina – najzabudnutejšia lezecká oblasť na Slovensku (∞ ciest)
  • Turniská – naj oblasť v okolí Košíc (120 ciest)
  • T2 – naj oblasť na svete a priľahlom vesmíre (20 letných, 35 zimných, 50 bouldrov)
  • Jánošiková bašta – najstaršia lezecká oblasť pri Kočiciach (50 zväčša ľahších ciest)
  • Dreveník – jedniná travertínová oblasť na Slovensku (okolo 120 ciest)
  • Zamutov – najnovšia lezecká oblasť (60 ciest)
  • Solyom-ko – maďarská andezitová oblasť (50 ciest)
Môžte .